Език: BG
Валута: BGN
 • USD
 • EUR
 • AUD
 • BRL
 • GBP
 • BGN
 • CAD
 • CNY
 • HRK
 • CZK
 • DKK
 • HKD
 • HUF
 • INR
 • ISK
 • IDR
 • MYR
 • MXN
 • NZD
 • NOK
 • PHP
 • PLN
 • RON
 • RUB
 • SGD
 • ZAR
 • KRW
 • SEK
 • CHF
 • THB
 • TRY
 • JPY
Добре дошли в нашия магазин!
Филтри

Категории с падащо меню

Условия за ползване

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на потребителите / клиентите посредством Интернет магазин www.artshopbg.com. Тези условия обвързват всички потребители.

Използването на настоящия електронен магазин чрез зареждане, разглеждане, поръчка означава, че Вие сте приел/а и се задължавате да спазвате Общите условия за неговата употреба.

2. Идентифициране на потребителя / клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранение на IP адреса на потребителя / клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на Интернет страницата www.artshopbg.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

4. Можете да направите поръчка, ако сте нерегистриран или регистриран потребител.

Ако сте регистриран потребител, влезте в своя профил, от "Вход".

Поръчка може да направите, когато изберете даден продукт и кликнете върху бутона "Добави в количка". Ще бъдете отведени във Вашата пазарска количка, където ще видите продукта. Ако желаете да добавите още продукти, кликнете на бутона "Продължи с пазаруването". 

Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.

5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка, в случай че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя / клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът може да избере между възстановяване на сумата (отказ от поръчката) или чрез заместваща поръчка.

6. За избягване на каквито и да е съмнения, за място на сключване на всеки такъв договор ще се счита България.

 

II. ДОСТАВКА 

7. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска от повреждане / загубване на стоката. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя / клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност в случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката.

Всяка пратка е застрахована.

Проверете съдържанието на пратката пред куриера. Задали сме Ви това право, с цел сигурност в пазаруването при нас, като разрешаваме да прегледате пратката в присъствието на куриера. Ако не го направите - затраховката отпада. Ако при самото получаване на стока тя е с нарушена (разпокъсана) опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, незабавно се свържете с нас или откажете да приемете стоката. В случай, че се установи увреждане в съдържанието на пратката, се съставя констативен протокол , който се подписва от потребителя и куриера. Със заплащането на цената на поръчката и доставката и полагането на подписа си върху документите за доставка Вие давате своето съгласие с вида и съдържанието на доставката.

"СВЕТИ ТРИФОН ЗАРЕЗАНЕООД като собственик на www.artshopbg.com не носи отговорност в случай на щета в пратката, констатирана от вас на по-късен етап. Всякакви промени след това са за ваша сметка.

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и / или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8а. При предаване на стоката потребителят / клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън описаните случаи, отказът се счита за неоснователен и клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може в срок от 24 часа от получаването й да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка. В този случай заплащането на куриерските разходи за връщането и замяната на стоката е за сметка на Търговеца.

 

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

ТЪРГОВЕЦЪТ не предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такава не му е предоставена предварително от производителя.

 

IV. ЦЕНИ 

9. Всички цени в този сайт са цени на продуктите и не включват цена за доставка! Цените за доставка са посочени отделно преди финализиране на поръчката. 

В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, трябва да се има предвид, че пратки със стоково съдържание, изпращани за страни-членки на Европейския съюз не подлежат на митнически контрол;

Пратки със стоково съдържание, изпращани за страни, които не са членки на Европейския съюз подлежат на митнически контрол.

Пратките, съдържащи стоки, за които е необходимо заплащане на митнически такси се доставят на получателя в митницата.

Полагаемите митнически сборове за страни извън Европейския съюз се заплащат от клиента / потребителя.

ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да променя цените, наличностите или друга информация в този сайт без предварително известие.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ КЛИЕНТА. 

10. Потребителят / клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.artshopbg.com.

11. Потребителят / клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

12. Потребителят / клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата www.artshopbg.com.

14. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА

се задължава при ползване на услугите:

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или

към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.artshopbg.com услуги;

• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или

телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

• да не извършва злоумишлени действия;

• да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и / или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.artshopbg.com в нарушение на закона, настоящите oбщи условия, добрите нрави или Интернет етиката;

14а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, всички митнически сборове (ако има такива) и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

 

VI. РЕКЛАМАЦИИ

Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право да направи рекламация при следните случаи: констатирани липси, дефекти на стоката, несъответствие с обявения размер, цвят, цена или с обявената търговска марка. Извън тях клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

Рекламацията се предявява до седем работни дни след закупуването на стоката.

При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за

връщане на продукта и възстановяване на заплатената от потребителя сума.

В този случай ТЪРГОВЕЦЪТ изплаща сумата (невключваща транспорта) не по-късно от 30 работни дни, считано от датата, на която потребителят е направил рекламация, чрез пощенски запис или банков превод (в този случай е необходимо да посочите банка, IBAN, BIC, име на титуляря на сметката).

Връщането, подмяната на продукта или възстановяването на заплатената от потребителя сума става само ако продуктът или продуктите бъдат върнати в запазена оригинална опаковка и изправно състояние, неизползвани, с оставени на местата им етикети.

Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА. 

15. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

16. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.artshopbg.com.

17. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на потребителя / клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с

ползването на сайта.

ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.artshopbg.com.

17а. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя / клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за изправност всеки артикул преди да бъде изпратен.

18. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или

задължения за ТЪРГОВЕЦА. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите потребители / клиенти, независимо дали са регистрирани.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на следния e-mail адрес saint.trifon.art@abv.bg ТЪРГОВЕЦЪТ може да събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА

ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

21. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл. случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

22. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на потребителя и позволяват възстановяване на информация за потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

23. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да използва по собствено усмотрение всички коментари, предложения, идеи и т.н., пратени или предложени от потребителите на електронния магазин www.artshopbg.com. Те остават собственост на „СВЕТИ ТРИФОН ЗАРЕЗАН” ЕООД и в този смисъл фирмата не е ограничена в използването им и не е длъжна да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения.

24. ТЪРГОВЕЦЪТ не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите, тъй като тя е предоставена от основните производители.

25. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Снимките илюстрират вида на предлаганата стока и не следва да се считат обвързващи относно характеристиките й. За всякакви други въпроси можете да се свържете с нас и ние ще се радваме да ви отговорим. Ангажираме се да отговаряме на запитвания, изпратени на нашия e-mail saint.trifon.art@abv.bg.

 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ 

26 ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите потребители / клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до

знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя / клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове,

Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

26а ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил

изричното писмено съгласие на клиента, и информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

IX. ИЗМЕНЕНИЯ 

27. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

28. Под “Потребител / клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.artshopbg.com на своя компютър.

29. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от потребителя / клиента.

30. Интернет магазинът www.artshopbg.com е собственост на „СВЕТИ ТРИФОН ЗАРЕЗАН” ЕООД.

31. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.